Velkomst

Velkommen til Børnehaven Myretuen. Børnehaven Myretuen er en del af Børneområde Vest. Børneområde Vest består af henholdsvis Myretuen i Nr. Broby og Symfonien i Nr. Søby.

Børnehaven Myretuen en daginstitution med børn i alderen 0-6 år med plads til ca. 65 børn. Myretuen er en del af Børneområde Vest sammen med Børnehaven Symfonien i Nr. Søby.

Velkomstfolder udleveres til opstartsmøde.