Høns i haven

I285697114331729622

Grundet vores grønne profil, har vi i Myretuen valgt at udvide vores besætning med 3 silkehøns. Hønsene er bo-
siddende i Myretuens forhave og elsker at få besøg af børn og forældre.

Hønsene indgår i dagligdagens rutiner, hvor børnene hjælper med at fodre og passe hønsene.

Fysiske rammer

Indretningen af de fysiske rammer såvel ude som inde har stor betydning for børnenes muligheder for at gøre sig deres egne erfaringer. Det betyder også noget for børnenes sociale liv og dermed for deres udvikling og læring.

Vores inde- og uderum

Vi har mulighed for at lave mange forskellige aktiviteter uanset, om vi er inde eller ude. 

Inderummet

I Myretuen er der plads til 65 børn og masser af læring og udvikling gennem sjov og leg. Indendørs består vores hus af mange rum, som er indrettet til forskellige funktioner.

Vores rum er opbygget således:

 • Motorikrum, hvor vi kan danse, spille bold og bevæge os.
 • Konstruktionsrum, hvor vi kan bygge togbane, lego og huler.
 • Stillerum, hvor vi kan finde ro og få en pause i hverdagen.
 • Spillerum, hvor vi kan spille spil og lave puslespil.
 • Læsekrog, hvor vi kan lege med sproget, bogstaver og fortællinger.
 • Dukkekroge, hvor vi leger familie- og rollelege.
 • Kreativt værksted.

Uderummet

Vi har et stort, naturskønt uderum, som vi dagligt bruger som et aktivt  læringsrum.

På legepladsen har vi:

 • Gynger
 • Balancebane
 • Skov
 • Sandkasse
 • Køkkenhave
 • Bålsted
 • Cykler og mooncars
 • Bakker og varieret underlag (sand, græs, jord, fliser)
 • Legehus
 • Træværksted 
 • Boldbane