Grønne Spirer

Grønt Flag 300x198

Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner og dag-
plejere. Med ordningen ønsker vi at støtte og synliggøre insti-
tutionernes arbejde for en grønnere hverdag.

Læs om Grønne Spirer

Hvad kendetegner os?

Myretuen er en del af Børneområde Vest. Børneområde Vest består af henholdsvis Myretuen i Nr. Broby og Symfonien i Nr. Søby.

De grønne spirer - og spring ud i naturen

Myretuen har en grøn profil. Som grøn institution forpligter vi os til at arbejde med naturen og bæredygtighed  året rundt. Vi følger årets gang og har tilbagevendende traditioner, som eksempelvis høst i september og krible krable i maj. 

Spring ud i naturen

Spring ud i naturen  betyder, at vi arbejder struktureret og systematisk med at fremme børns glæde og begejstring ved at bevæge sig udendørs.

Myretuen er beliggende i Nr. Broby, omgivet af skov, marker og å. Vi er en børnehave med børn i alderen 3-6 år med plads til ca. 65 børn. 

I Myretuen har vi masser af plads udendørs. Vi har både egen køkkenhave, skov og bakker på legepladsen, som lægger op til spændende udfoldelser, leg og læring.