Pædagogik

Glade børn, der trives, leger og lærer bedre. I Myretuen er vores grundlæggende pædagogik funderet i, at barnet har de bedste forudsætninger for læring, trivsel og udvikling i et anerkendende miljø.