Grønne Spirer

Grønt Flag 300x198

Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner og dagplejere. Med ordningen ønsker vi at støtte og synliggøre institutionernes arbejde for en grønnere hverdag.

Læs om Grønne Spirer

Vores grundlæggende pædagogik

I Myretuen er vores grundlæggende pædagogik funderet i, at barnet har de bedste forudsætninger for læring, trivsel og udvikling i et anerkendende miljø.

Grundlæggende pædagogik

Vi arbejder ud fra, at alle lærer bedst igennem deres styrker og succeser. Derfor anvender vi kompetencehjul, til at belyse hver enkelt barns styrkesider og udfordringer. På denne måde kan vi målrette aktiviteterne inden for barnets nærmeste udviklingszone, og inklusion kommer derfor naturligt, da vi ser og arbejder ud fra hvert enkelt barns behov.  

Fordybelsesgrupper

Hver tirsdag, onsdag og torsdag er børnene fordelt i mindre fordybelses-
grupper med en voksen tilknyttet. Disse grupper fordeler vi ud fra de sociale sammenhænge, børnene er i, og hvor de vil trives bedst. Til de helt små og nystartede børn har vi dog en fast modtagegruppe, så man langsomt vænner sig til børnehavelivet. 

Personalet positionerer sig ud fra en ”fælles-hus-tænkning”, hvor der samarbejdes om dagens forskellige opgaver, og hvor der arbejdes i små enheder i stedet for i stuer. Personalet er tilgængelige efter, hvor børnegruppen er.

Husets rum er fleksible alt efter børnenes perspektiv og ønsker om leg og aktiviteter.