Grønne Spirer

Myretuen er profileret som "Grønne Spirer" institution. Det betyder, at vi har forpligtet os til at have fokus på en grønnere hverdag.

Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner og dagplejere. Med ordningen ønsker vi at støtte og synliggøre institutionernes arbejde for en grønnere hverdag.

Naturen er livsbekræftende, spændende og lærerig, og med inspirerende kurser og velskrevet materiale motiverer Grønne Spirer de voksne til at tilbyde børnene flere naturoplevelser.

I Grønne Spirer er der fokus på udeliv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne.

Spring ud i Naturen

Grønne Spirers Spring Ud i Naturen har fokus på den sunde sansemotoriske udvikling med naturen som springbræt. Den nye certificering læner sig op ad det kendte Grønne Spirer Flag og certifikat med et bevægelsestvist. Naturen og udelivet er i højsædet.